داوری حضوری جشنواره پژوهشگران جوان سمپاد

به نام و یاری خدا

مرحله داوری حضوری جشنواره پژوهشگران جوان سمپاد در هفته اول اردیبهشت طبق جدول زیر برگزار میگردد.

زمان دقیق داوری هر پروژه به اطلاع شرکت کنندگان پروژه خواهد رسید.

لازم به ذکر است پژوهشگران باید در زمان جلسه داوری تمام مستندات پروژه و موارد مورد نیاز برای ارائه را همراه خود داشته باشند.

در صورتی که پروژه در حیطه ساخت باشد حتما پروژه ساخته شده خود را همراه داشته باشید.

حضور به موقع جهت داوری الزامی است.

با آرزوی موفقیت

گروه داوری زمانهای داوری
علوم انسانی و هنر 4 اردیبهشت 97 سه شنبه عصر
الکترونیک و کامپیوتر 4 اردیبهشت 97 سه شنبه عصر
شیمی 6 اردیبهشت 97 پنجشنبه صبح
فیزیک 6 اردیبهشت 97 پنجشنبه صبح
مکانیک و هوافضا 6 اردیبهشت 97 پنجشنبه عصر
زیست شناسی 6 اردیبهشت 97 پنجشنبه صبح و عصر