دومین سمینار علمی-پژوهشی گروه شیمی - پنج شنبه(92/8/16 )

سخنران: دکتر رسول عبدا... میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

گزارش دومین سمینار شیمی

روز پنج شنبه 16 آبان ماه 1392، پس از برگزاری مراسم سوگواری ابا عبدا... الحسین در حسینیه ی دبیرستان، سخنرانی دوم گروه شیمی با عنوان "شیمی و انرژی"  با سخنرانی جناب آقای دکتر میرزایی برگزار گردید.

در آغاز این برنامه که علاوه بر علاقمندان شیمی ، تعدادی از دانش آموزان المپیادی سال سوم نیز حضور داشتند، مباحث پایه ای مانند تعریف جرم، انرژی و... با مشارکت خود دانش آموزان ، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از بحث انرژی ، دکتر میرزایی با اشاره به مباحث مربوط به " انرژی های نوین " و انرژی های پاک ، توضیحاتی در مورد پیل های سوختی و کاربردهای مکانیکی آنها ارائه نمودند.

به عنوان مثال، پیل های سوختی به عنوان یکی از ابزار هایی که با آزاد کردن انرژی پیوندی نهفته در ملکول ها، مستقیماٌ امکان تولید جریان الکتریسیته را دارد ،مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت، بخش های اصلی سازنده یک پیل سوختی مانند : سوخت ، الکترود ها ، غشاء و غیره نمایش داده شده و نقش هریک تحلیل شد. همچنین نقش مواد نانو، مانند کربن نانو تیوب ها در راندمان پیل های سوختی مطرح و مورد بررسی واقع شد. در ادامه، جلسه  سخنرانی، به یک جلسه پرسش و پاسخ تبدیل شد به نحوی که دانش آموزان با سوالات و جواب های خود بحث را به پیش می بردند. در پایان جلسه ، آقای دکتر میرزایی به معرفی آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی در دانشگاه شهید رجایی پرداختند و ضمن معرفی زمینه های تحقیقاتی جاری در این آزمایشگاه ، به برخی از پروژه های در حال اجرا و یا تکمیل شده در این مرکز  اشاره کردند.

پس از اتمام سخنرانی ، تعدادی از دانش آموزان علاقه مند بحث را در اتاق شیمی پی گرفتند .