راه پیمایی 22 بهمن

در روز 22 بهمن 1357، تاريخ نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) به نقطه عطف خود رسيد. در روز 22 بهمن سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهي 2500 ساله و ظلم و استبداد بيش از 50 ساله رژيم پهلوي در ايران، ريشه كن شد و به خواست الهي حكومت جمهوري اسلامي تأسيس شد.

 

 

 

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس در تاریخ 19 تا 23 برای دانش آموزلن پایه دوم برگزار شد.

 

 

رهپویان دانشمندان شهید عرصه علوم و فنون

 

 

 

تربیتی | فعالیت ها و رویدادها