رتبه نخست کشور در سال 1396

کسب 51 مدال توسط دانش‌آموزان مرکز در المپیادهای علمی کشور