شروع دوره تابستانی پایه چهارم دبیرستان علامه حلی

همچون سنوات قبل و به منظور استفاده هر چه بهتر از زمان تا کنکور سال 1393

همچون سنوات قبل و به منظور استفاده هر چه بهتر از زمان تا کنکور سال 1393 دوره تابستانی دانش آموزان پایه چهارم طبق جدول زمانبندی از تاریخ 15/4/92 شروع و این کلاسها به همراه برنامه مشاوره ای جهت دانش آموزان تا تاریخ 14/6/92 در دبیرستان علامه حلی تهران واحد شهید همت برگزار گردیده و ادامه خواهد داشت.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای تمامی دانش آموزان