صدای خوش موذن برفضای با صفای مدرسه طنین انداز می شود

الله اکبر الله اکبر .....

بسم الله الرحمن الرحیم

صدای خوش موذن برفضای با صفای مدرسه طنین انداز می شود .

 الله اکبر الله اکبر  .....

وقت نماز و جماعت فرا می رسد ، بچه ها یکی یکی درکنار اساتید و معلمین خود صفوف جماعت را تشکیل می دهند و بر سر سفره ی مأدبه الهی دل را به سخن نورانی رسول نور می سپارند : الا ان الصلاه مأدبه الله فی الارض « نماز ادبستان خدا در روی زمین است » .

زهی همای  سعادت که در هنگام قرائت آیات نورانی وحی بر سر جوانان پاک سیرت ،بال می گشاید و دم رحمانیه را در کالبدشان  میدمد و جانشان را از زلال احکام و روایات اهل بیت علیهم السلام طراوت می بخشد . « هنیا اهم »