صلی الله علیک ایتها الصدیقه الشهیده

... ای بهشت قرب احمد فاطمه؛ لیله القدر محمد فاطمه...
به نام خدا
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) را به محضر حضرت ولی عصر تسلیت عرض می نماییم.
 
ای تمـامِ عـرش بر روی زمین
ساربـان ناقــه‌ات، روح‌الامیـن

آفتــابِ وسـعتِ مُـلک خــدا
مطلـع الانـوارِ پیـش از ابتـدا

مصطفی را روح و ریحان و بهشت
بلکه پا تا سر محمّد را سرشت

صــورت و آیینــه ی «الله نــور»
مـادرِ انجیـل و تـورات و زبـور

قـرصِ خورشیـد جمـال کبریا
شمــعِ جمــع انبیــا و اولیــا

شوهـر و بـاب و دو فرزندان تو
طوق و تـاج و لؤلؤ و مرجان تو

مـادر کـل ولایت کیست؟ - تو
رکن ارکان هدایت کیست؟- تو