مراسم تقدیر از افتخارآفرینان دبیرستان علامه حلی تهران

گزارش تصویری از مراسم تقدیر ازافتخارآفرینان دبیرستان علامه حلی

گزارش تصویری از مراسم تقدیر ازافتخارآفرینان دبیرستان علامه حلی

پرافتخارترین دبیرستان آسیا با بیش از 1500 افتخارملی و بین المللی