مراسم سیاه پوشان خیمه اباعبدا...(ع) توسط دانش آموزان علامه حلی تهران

مراسم سیاه پوشان خیمه اباعبدا...(ع) توسط دانش آموزان علامه حلی تهران 

21و22 شهریور 1397 مصادف با دوم و سوم محرم 1440

ساعت 9صبح الی نمازظهر و عصر