مراسم شهادت امام صادق(ع)

در جوار آستان مقدس امامزاده روح‌الله الحسنی(ع)