نشست قرآنی با حضور قاری بین المللی استاد سبز علی

روزهای پنج شنبه پس از اقامه نماز جماعت