نفرات برتر مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی دبیرستان علامه حلی تهران

نفرات برتر مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی منطقه‌ی 11 آموزش و پرورش (سال تحصیلی 97-96)

نفرات برتر مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی منطقه‌ی 11 آموزش و پرورش (سال تحصیلی 97-96)

رتبه اول رشته احکام                                  سیدمحمد محسنی زنوزی

رتبه اول رشته احکام                                  علی معبودی

رتبه اول رشته حفظ ویژه                             مهدی نوروزی

رتبه اول رشته مداحی                                 محمدامین لک‌زایی

رتبه اول رشته نهج‌البلاغه                            محمدحسین فرامرزی

رتبه اول رشته صحیفه سجادیه                      سیدمحمدحسین تقوی

رتبه اول رشته مفاهیم                                علیرضا سوری

رتبه اول رشته قرائت                                  امیرمحمد شرفی

رتبه سوم رشته قرائت                                 علی وثوق