نگاهی به مسابقه علمی و کارگاه علوم عصب شناختی ( کارسوق عصب شناسی)

جمعه 29 شهریور ماه 1392

تاريخچه كارسوق عصب‌شناسي

 

تاريخچه برگزاري كارسوق عصب‌شناسي به سال‌هاي 80 تا 85 برمي‌گردد. زماني كه چند تن از فارغ‌التحصيلان دبيرستان علامه حلي با يكديگر پيمان خونين مي‌بندند كه در راه خدمت به كشور و مردم تحقيقات خود را در عرصه عصب‌شناسي دنبال كنند و اين پيمان خونين در نهايت منجر به تأسيس انجمن عصب‌شناسي كشور گرديد.

اولين مقاله چاپ شده كشور در معتبرترين نشريه علمي جهان كه تا آن موقع آرزوي دست‌نيافتني براي ايرانيان تصور مي‌شد، در همان سال‌ها و توسط فعالان اين گروه آقايان دكتر آرش (رضا) افراز، دكتر آرش يزدان‌بخش و دكتر آرش فضل چاپ گرديد و افتخاري بزرگ براي ايرانيان را رقم زد.

پس از آن تحقيقات اين گروه كه نام گروه نيلوفر (كوچه‌اي كه ساختمان سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان در آن قرار داشت) را به خود گرفت، در اين حوزه ادامه يافت و هم‌اكنون هركدام از اعضاي اين گروه از فارغ‌التحصيلان دبيرستان علامه حلي، در ايران و اقصي نقاط جهان مشغول تحقيق، پژوهش و نوآوري در اين حوزه از علوم مي‌باشند.

يكي از مهم‌ترين و پرخير و بركت‌ترين فعاليت‌هاي اين گروه، راه‌اندازي كارسوق‌هايي تحت عنوان عصب‌شناسي بود كه در ميان مدارس استعدادهاي درخشان كل كشور برگزار مي‌گرديد.

اكنون پس از سال‌ها، شاگردان اساتيد آن گروه راه آنان را دنبال كرده و به فكر برگزاري اولين مسابقه علمي و كارگاه علوم عصب‌شناختي افتادند.

اين مسابقه به همت دكتر عباسيان و گروهشان و حمايت پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي (IPM) و ستاد توسعه علوم و فناوري‌هاي شناختي كشور و انجمن علوم و فناوري شناختي پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي در تاريخ جمعه 29 شهريور 92 در دبيرستان علامه حلي تهران برگزار گرديد.

شركت‌كنندگان در اين كارسوق از دانش‌آموزان مدارس سمپاد كل كشور بودند كه پس از پشت‌سر گذاشتن آزمون ورودي، جواز حضور در اين مسابقه علمي و كارگاهي را يافته بودند.

قرار بر اين بود كه دانش‌آموزان در اين كارگاه با روند كار عصب‌شناسي و اهميت همكاري رشته‌هاي مختلف در اين حوزه آشنا گرديده و پس از آموزش‌هاي اوليه، تحقيقات خود را آغاز كرده و براي مسابقه‌اي كه در ماه‌هاي آتي برگزار خواهد شد، آماده شوند.

شركت‌كنندگان پس از استماع سخنان دكتر عباسيان در مورد كليت علوم عصب‌شناختي و يادگيري اصول اوليه، فعاليت كارگاهي خود را در آزمايشگاه دنبال كردند.

آنها مي‌بايست بتوانند با استفاده از وسايل آزمايشگاهي كه در اختيارشان قرار داده شده بود، از نمونه موجود زنده، سیگنال عصبي دريافت كرده و در ادامه با تغييراتي كه بر روي نمونه مي‌دادند، تغييرات اين سيگنال را تحليل مي‌كردند.

در ادامه كارگاه، شركت‌كنندگان پاي صحبت اساتيدي چون آقاي دكتر بهتاش بابادي (استاد دانشگاه مريلند و فارغ‌التحصيل دبيرستان علامه‌حلي)، آقاي دكتر آرش افراز (دانشجوي پسا دكتراي دانشگاه MIT، استاد دانشگاه هاروارد و فارغ‌التحصيل دبيرستان علامه‌حلي)، خانم دكتر مريم وزيري (دانشجوي پسا دكتري دانشگاه MITو استاد دانشگاه هاروارد) و آقاي دكتر محسن عمراني (دانشجوي پسا دكتري دانشگاه كويلن و فارغ‌التحصيل دبيرستان علامه‌حلي تهران) نشستند و اطلاعات خود را در زمينه علوم عصب‌شناسي ارتقاء دادند.