هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

پذیرفته‌شدگان مرحله کشوری دبیرستان علامه حلی تهران