هفته سوم لیگ حلی‌نت

هفته سوم لیگ حلی‌نت از امشب آغاز می‌شود و روی پرسشها را می‌توانید زیر همین نوشته پیدا کنید.

۱ -پرسش چهار گروه آ امتیازی است.

۲- هر دانش‌آموز تنها پرسش‌های گروه خود را ارسال کند.

۳- روز جمعه برای برخی از پرسش‌ها همین‌جا راهنمایی نوشته خواهدشد.

موفق باشید.

حلی نت