همایش "رده ب"

در این مراسم از مدال آوران جهانی و کشوری المپیاد در سال گذشته تقدیر شد.

همايش "رده ب"

در اين مراسم از مدال‌آوران جهاني و كشوري المپیاد در سال گذشته تقدير به عمل آمد

 

روز سه‌شنبه 23/8/91 سالن همايش‌هاي شهيد بهشتي دبيرستان علامه حلي، شاهد برگزاري «همايش "رده ب"» بود. در اين همايش كه با حضور اولياء دانش‌آموزان "رده ب" و نيز برندگان مدال‌هاي المپيادهاي جهان و كشوري سال گذشته برگزار شد، ابتدا توضيحات مفصلي درباره روند آماده‌سازي دانش‌آموزان المپيادي و برگزاري كلاس‌هاي "رده ب" بيان شد و اولياء محترم در جريان شرايط خاص دانش‌آموزان المپيادي قرار گرفتند.

در ادامه اين برنامه ضمن دعوت از دانش‌آموزان دبيرستان علامه حلي كه در المپيادهاي جهاني 2012 و المپيادهاي كشوري 1391 و كنكور 1391 ضمن كسب موفقيت، باعث افتخار دبيرستان علامه حلي شده بودند، از آنها تقدير به‌عمل آمد.

 

اين عزيزان عبارت بودند از:

1- آرش فيروزبخت                مدال طلاي جهاني المپياد شيمي 2012

2- اميرعلي معين‌فر                مدال نقره جهاني المپياد رياضي 2012

3- عليرضا فلاح                    مدال نقره جهاني المپياد رياضي 2012

4- امير يوسفي                     مدال نقره جهاني المپياد فيزيك 2012

5- رامتين يزدانيان                 مدال نقره جهاني المپياد فيزيك 2012

6- سجاد خداداديان                مدال برنز جهاني المپياد فيزيك 2012

7- محمدرضا ملكي                مدال برنز جهاني المپياد كامپيوتر 2012

8- آرش كشاورزي                 مدال برنز جهاني المپياد شيمي 2012

9- اميرمهدي صوفي عنايتي      رتبه 10 كشوري كنكور رياضي 1391

10- آرمين بختيارنيا               رتبه 9 كشوري كنكور زبان 1391

11- اميرعلي عرب محقي                   مدال طلاي كشوري المپياد فيزيك 1391

12- علي قاسمي‌وقار               مدال طلاي كشوري المپياد فيزيك 1391

13- هورمزد رضایی                مدال طلاي كشوري المپياد فيزيك 1391

14- محمد جولايي                مدال طلاي كشوري المپياد ادبي 1391

15- طه لساني                     مدال طلاي كشوري المپياد ادبي 1391

16- هومن شاهرخي               مدال طلاي كشوري المپياد نجوم 1391

17- امير پاشا قابوسي             مدال طلاي كشوري المپياد نجوم 1391

18- علي پيرمرادي                مدال طلاي كشوري المپياد نجوم 1391

19- جلال احمدي                 مدال طلاي كشوري المپياد رياضي 1391

20- سيدسبحان ميريوسفي       مدال طلاي كشوري المپياد كامپيوتر 1391

21- مهدي بهروزي‌خواه           مدال طلاي كشوري المپياد كامپيوتر 1391

22- فرزاد عبدالحسيني           مدال طلاي كشوري المپياد كامپيوتر 1391

23- برنا سعيدنيا                             مدال طلاي كشوري المپياد شيمي 1391

24- سينا نبي‌ئي                             مدال نقره كشوري المپياد فيزيك 1391

25- كيارش نادري                 مدال نقره كشوري المپياد فيزيك 1391

26- كيوان نامجو                   مدال نقره كشوري المپياد فيزيك 1391

27- سيد محمد شفيعي          مدال نقره كشوري المپياد فيزيك 1391

28- سيد حامد شفيعي           مدال نقره كشوري المپياد فيزيك 1391

29- اشكان رزاقي                  مدال نقره كشوري المپياد فيزيك 1391

30- سيدرضا ميرعسگرشاهي     مدال نقره كشوري المپياد كامپيوتر 1391

31- اميرحسين آهنچي           مدال نقره كشوري المپياد كامپيوتر 1391

32- فرزين جعفري                مدال نقره كشوري المپياد رياضي 1391

33- مهرداد مارالي                 مدال نقره كشوري المپياد رياضي 1391

34- احسان مختاريان              مدال نقره كشوري المپياد رياضي 1391

35- پيام شريفي                             مدال نقره كشوري المپياد شيمي 1391

36- محمد اميري                  مدال نقره كشوري المپياد شيمي 1391

37- ايمان فروغمند                مدال نقره كشوري المپياد شيمي 1391

38- احسان شيرازيان              مدال نقره كشوري المپياد شيمي 1391

39- هادي حبيبي                 مدال نقره كشوري المپياد شيمي 1391

40- پدرام اكبريان                 مدال برنز كشوري المپياد فيزيك 1391

41- اميرحسين جباري‌وند        مدال برنز كشوري المپياد فيزيك 1391

42- پويا رئيسي                    مدال برنز كشوري المپياد زيست‌شناسي 1391

43- حسام‌الدين قربانزاده                   مدال برنز كشوري المپياد كامپيوتر 1391

44- محمدعلي نيكناميان                   مدال برنز كشوري المپياد رياضي 1391

45- محمدرضا كرمي              مدال برنز كشوري المپياد رياضي 1391

46- محمدرضا طهماسبي                   مدال برنز كشوري المپياد شيمي 1391