همه در کنار هم هستیم

جمع‌آوری کمک‌های مردمی و ارسال برای مردم عزیز سیل‌زده سیستان و بلوچستان

همه در کنار هم هستیم

# گلریزان_نخبگان
جمـع‌آوری کمـک‌هـای مـردمـی و ارسـال بـرای مردم عزیز سیـل‌زده سیستان و بلوچستان

اقلام مورد نیاز:
وجـه نقد ـ پک‌های بهداشتی، پـتو، کـنسرو، آب‌معدنی و...

مکان:
دبیرستان علامه‌حلی، ایستگاه صلواتی

زمان:
تـا روز دوشـنـبـه 30 دی مـاه 1398