ولادت امام حسن مجتبی (ع)

مهرت ای ماه که نور افشاند ظلمت از قلب بشر می راند