ولادت با سعادت امام موسي بن جعفر (ع) را به پیروان آن حضرت تبريک مي گويیم .

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده ، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد. امام موسی کاظم(ع)