پایه چهارم| آزمون‌های جامع

به اطلاع می‌رساند؛ در سال تحصیلی 96 - 1395 تعداد 17 آزمون جامع گرفته خواهد شد، که از این تعداد 8 آزمون داخلی و 9 آزمون از موسسات بیرون خواهد بود. تاریخ برگزاری آزمون‌ها:

1- 8 مرداد 1395

2- 29 مرداد 1395

3- 26 شهریور 1395

4- 30 مهر 1395

5- 21 آبان 1395

6- 12 آذر 1395

7- 24 دی 1395

8- 21 بهمن 1395

9- 13 اسفند 1395

10- 7 فروردین 1396

11- 18 فروردین 1396

12- 1 اُردی‌بهشت 1396

13- 15 اُردی‌بهشت 1396

14 - 5 خرداد 1396

15- 19 خرداد 1396

16- 26 خرداد 1396

17 - 2 تیر 1396

آموزشی | پیش دانشگاهی