پایه چهارم| سرفصل آزمون جامع 29 مرداد 1395

دفترچه

نام درس

تعداد سوال

سرفصل

عمومی

 • ادبیات پیش

20

درس اول

واژه‌نامه کتاب تا پایان حرف «س»

تاریخ ادبیات تا درس پنجم

آرایه‌های ادبی

 • ادبیات پایه

گروه اسمی

 • عربی

20

مبحث ترجمه

 • دین و زندگی

20

درس‌های 2،1 و 4 کتاب سال دوم

ریاضی

 • دیفرانسیل

20

فصل صفر

 • حسابان

معادله درجه 2

 • هندسه تحلیلی

8

فصل اول(بردار)

 • هندسه پایه

7

استدلال مثلث‌ها و اجزای فرعی

 • گسسته

10

مجموعه‌ها

اصل شمول و عدم شمول

آنالیز ترکیبی

 • فیزیک

25

حرکت‌شناسی تا انتهای حرکت شتاب‌دار

 • فیزیک پایه

تا انتهای آینه‌های کروی

 • شیمی

20

استوکیومتری(فصل1 کتاب شیمی سوم)

تجربی

 • زیست‌شناسی

20

کل ژنتیک

فصل3  کتاب سال دوم

 • ریاضی

20

ترکیبیات و احتمال

تابع و معادله درجه 2

 • فیزیک

20

فصل اول(حرکت)

 • شیمی

20

استوکیومتری(فصل1 کتاب شیمی سوم)

 
 

 

آموزشی | پیش دانشگاهی