پایه چهارم| سرفصل آزمون جامع 30 مهر ماهِ 1395

سلام
با توجه به درخواست تعدادى از دانش آموزان و خانواده هاى محترم مبنى بر تغيير در برنامه آزمون جامع، موضوع در جلسه آموزشى پايه چهارم بررسى شد و مقرر گرديد آزمونهاى جامع شماره ٤ و ٥ با يك هفته تاخير برگزار ميشود؛ بنابراين تاريخ جديد آزمونهاى جامع ٤ و ٥ به شرح زير اعلام ميگردد:
آزمون جامع شماره ٤: جمعه ٣٠ مهرماه
آزمون جامع شماره ٥: جمعه ٢١ آبان
پ.ن: سرفصل‌هاى اعلام شده براى آزمون جامع شماره ٤ تغيير نمي‌كند.

رشته

نام درس

تعداد سوال

سرفصل

عمومی

ادبیات پیش

20

واژه‌نامه پیش، آرایه، تا پایان درس 3 پیش،

تاریخ ادبیات درس 1 تا 14 پیش

ادبیات پایه

گروه اسمی، گروه فعلی، اجزای جمله،

شمارش تک­واژ و واژه

عربی

20

ترجمه، درک مطلب، ساختار اسم

دین و زندگی

20

درس اول کتاب پیش، درس 5،4و6 کتاب دوم

زبان انگلیسی

20

درس اول پیش، درس اول کتاب سوم

ریاضی

دیفرانسیل

20

فصل اول (ایتدای اصل تمامیت تا انتهای فصل)

فصل دوم مفهوم حد و قضایای حد(تا ابتدای محاسبه حد)

حسابان

هندسه تحلیلی

8

فصل 1و2 هندسه تحلیلی(بردار، خط و صفحه)

هندسه پایه

7

هندسه 1 فصل 2و3

گسسته

10

گراف

فیزیک

30

دینامیک، تا ابتدای سطح‌شیب‌دار

فیزیک پایه

حالت ماده و فشار

شیمی

20

استوکیومتری، سینتیک،

تعادل تا ابتدای مفهوم ثابت تعادل

تجربی

زیست‌شناسی

30

فصل 1 پیش، 9 تا 11 پیش

ریاضی

25

معادله درجه2، قدر مطلق، جزء صحیح، لگاریتم، دنباله‌های حسابی و هندسی، آمار، مثلثات

فیزیک

20

دینامیک تا انتهای سطح شیب‌دار

شکست نور(زاویه حد و بازتاب کلی، منشور، عدسی)

زمین‌شناسی

20

درس 1و2 کتاب پیش

شیمی

20

استوکیومتری، سینتیک،

تعادل تا ابتدای مفهوم ثابت تعادل

 
آموزشی | پیش دانشگاهی