پایه یازدهم|تمرین و جزوه (هندسه جبرانی)

سلام

فایل تمرین و جزوه هندسه (کلاسهای جبرانی تابستان 96)

ضمیمهاندازه
پرونده hndsh.rar1.5 مگابایت