پایه یازدهم|تمرین و جزوه (هندسه جبرانی)

سلام

فایل تمرین و جزوه هندسه (کلاسهای جبرانی تابستان 96)

فایل ضمیمه: