پایۀ چهارم| سرفصل امتحانات پایان‌ترمِ اول 97-1396

روز تاریخ درس سرفصل

 

شنبه

 

2 دی‌ماه

هندسۀ‌تحلیلی

فصلِ 1، 2 و 3 تا پایان سهمی
ریاضی احتمال – توابع معادلات

يک­شنبه

3 دی‌­ماه

----

----

دوشنبه

4 دی‌­ماه

شیمی

سینتیک – تعادل

سه­شنبه

5 دی‌­ماه

----

----

چهارشنبه

6 دی‌­ماه

زبان‌و‌ادبیاتِ‌فارسی

درس 1 تا 14

پنج‌شنبه

7 دی‌­ماه

----

----

جمعه

8 دی‌­ماه

----

----

شنبه

9 دی‌­ماه

دیفرانسیل

فصلِ صفر، 1 و 2 تا ابتدای تابع مشتق

زیست‌شناسی

فصل 1 تا 5

يک­شنبه

10 دی‌­ماه

----

----

دوشنبه

11 دی‌­ماه

گُسَـسته

گراف – نظریه اعداد تا ابتدای همنهشتی
زمین‌شناسی نمونه سوالات 4 فصل اول -

سه­شنبه

12 دی‌­ماه

----

----

چهارشنبه

13 دی‌­ماه

دین‌وزندگی

درس 1 تا 5

پنج‌شنبه

14 دی‌­ماه

----

----

جمعه

15 دی‌­ماه

----

----

شنبه

16 دی‌­ماه

فیزیک

پیش: سینماتیک – دینامیک – نوسان – موج تا آخر تابع موج

يک­شنبه

17 دی‌­ماه

----

----

دوشنبه

18 دی‌­ماه

زبانِ‌انگلیسی

در س 1 تا 4
 
آموزشی | پیش دانشگاهی