کارگاه شعر معصوم

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر، کلیک نمائید.

پس از تعطیلی مقطعی جلسات ادبی گوشه عراق در فروردین ماه سال جاری، این جلسات مجدداً راه اندازی، و با همان بینش در فصلی جدید و نوین برگزار خواهد شد.
در این کارگاه  به بررسی اشعار مدح و مرثیه خواهیم پرداخت.  
استاد محمد سهرابی در توضیح نحوه برگزاری کارگاه شعر معصوم اضافه نمودند :
از آنجا که در مقاله ای مفصل این دست شعرها را به دلایلی شعر معصوم نامگذاری کرده ام، این  سلسله جلسات نوین گوشه عراق را ''جلسات کارگاهی شعر معصوم'' نامیدم.

چگونگی ثبت نام :
مراجعه به وبگاه زیر
http://www.helli.ir/portal/node/2945
 تاریخ شروع جلسات  متعاقبا اعلام خواهد شد.
ثبت نام صرفا جهت نظم دهی به شیوه برگزاری است و هزینه ای ندارد.
جلسات ویژه برادران می‌باشد.

بازتاب خبری تشکیل " جلسات کارگاهی شعر معصوم " را در این لینک دیدن بفرمائید: http://tnews.ir/search?q=سهرابی+شعر+معصوم