کسب دو مدال نقره جهانی کامپیوتر 2018 ژاپن

گزارش تصویری از مراسم استقبال از مدال آوران مسابقات المپیاد جهانی کامپیوتر2018

کسب دو مدال نقره جهانی کامپیوتر 2018 ژاپن  توسط دانش آموزان کیوان رضایی و مهرداد صابری

را به خانواده ایشان و خانواده بزرگ دبیرستان علامه حلی تهران تبریک می گوئیم.