کسب رتبه سوم کشوری در جشنواره خوارزمی

«سینا عربی» دانش آموز دوم تجربی،با ناداوری سوم شد.

به نام خدا

جشنواره خوارزمی،امسال نیز شاهد یکی دیگر از موفقیت های دانش آموزان دبیرستان علامه حلی بود.

یکی از نکات بارزی که متاسفانه چند سالی است در جشنواره خوارزمی مشاهده می شود نحوه داوری های صورت گرفته در این جشنواره است که بررسی آن مجالی دیگر می طلبد. با تمام این احوال آقای سینا عربی،دانش آموز دوم تجربی دبیرستان علامه حلی، در حالیکه همگان انتظار کسب رتبه اول جشنواره را توسط ایشان داشتند، با مشکلاتی که در بخش داوری وجود داشت به کسب رتبه سوم کشوری جشنواره خوارزمی نائل شد. در ادامه خلاصه ای از پروژه ارائه شده توسط «سینا عربی» تقدیم می گردد.

تأثير ارتعاش بر تعادل و پرخاشگري

 

در اين پروژه تأثيرات ارتعاشات ناشي از دستگاه‌هاي ساختمان‌سازي و راه‌سازي (پينوماتيك) بر روي سيستم عصبي (تعادل) و خشونت مورد بررسي قرار گرفت. در اين آزمايش از موش‌ها به دليل شباهت بالاي ژنتيكي استفاده شد. همچنين اثر داروي ديمن هيدرينات هم مورد بررسي قرار گرفت. از 3 دسته موش در اين آزمايش استفاده شد كه براي پايين بردن ضريب خطاي آزمايش در هر دسته از 4 موش استفاده شد. دسته‌ي اول گروه شاهد بودند كه اين گروه موش‌هاي سالم با روند زندگي عادي را داشته‌اند. گروه ديگر موش‌هايي بودند كه روزانه 2 ساعت به مدت يك ماه به‌وسيله دستگاه شيكر در معرض ارتعاش قرار مي‌گرفتند و گروه سوم گروهي بودند كه همانند گروه ارتعاش سيكل مشابهي داشتند اما به آنها داروي ديمن هيدرينات از طريق آب داده مي‌شد.

پس از يك ماه از موش‌ها تست تعادل به كمك دستگاه روتارو گرفته شد كه اين دستگاه نشان‌دهنده‌ي تعادل يا عدم آن در موش است و مدت‌زماني كه هر موش مي‌تواند روي آن بدود مدنظر است.

همچنين تست ديگري براي خشونت گرفته شد. در آزمايش از موش‌هاي نر استفاده شده بود كه به‌طور كلي اين موش‌ها در هر بازه زماني تعدادي پرخاش نسبت به هم نشان مي‌دهند كه در تست پرخاشگري تعداد پرخاش‌هاي موش‌هاي نر هر گروه شمارش شد. همچنين براي كم‌كردن ضريب خطاي آزمايشات و تست‌ها از هر موش، در هر گروه 3 بار تست‌ها گرفته شد. در آخر به اين نتيجه رسيديم كه ارتعاشات علاوه بر آثاري كه در گذشته كشف شده بود كه نشان مي‌داد ضعف‌هاي ماهيچه، عروق و غيره دارد، باعث ضعف تعادلي و ايجاد حالت عصبي و خشونت مي‌شود. همچنين داروي ديمن هيدرينات به‌دليل كم كردن تأثيرات اين ارتعاشات باعث مي‌شود آثار منفي كمتري را باتوجه به اعداد به‌دست آمده داشته باشيم.