کسب مدال برنز المپیاد جهانی کامپیوتر توسط دانش آموز فرزاد عبدالحسینی

این موفقیت را به خانواده علامه حلی تبریک می گوییم