کسب مقام سوم کشوری جشنواره جوان خوارزمی 1398

توسط دانش‌آموز نوید زرگرنژاد با طرح «تارشمار ماره»

یکی از عوامل مهم در تعیین کیفیت محصولات نساجی ، تراکم تار و پود پارچه است. به دلیل ریز و متراکم بودن تارهای یک پارچه، شمردن تعداد تارها کار آسانی نمی باشد. تار شماره ماره وسیله ای بسیار ساده و خلاقانه است که می تواند عمل تار شماری را به راحتی انجام دهد. این وسیله خط کشی است که با استفاده از تکنیک ماره ساخته شده و با قرار دادن آن بر روی پارچه ، بدون نیاز به ذره بین و میکروسکوب، می توان تراکم تاره های یک پارچه را به راحتی هر چه تمام تر اندازه گرفت.