گرمابخش خانواده‌های نیازمند باشیم

بیائیم سفره شب یلدای علامه را گسترده‌تر نمائیم.

بیائیم سفره شب یلدای علامه را گسترده‌تر نمائیم.
با تأمین بخشی از ملزومات شب یلدا، البسه گرم و... در شب‌های سرد زمستان، گرمابخش خانواده‌های نیازمند باشیم.
مهلت جمع‌آوری اقلام: چهارشنبه 98/9/27
زمان توزیع اقلام: پنجشنبه 98/9/28
تجمع جهت بسته‌بندی: ساعت 8:00 صبح
زمان حرکت: ساعت 10:00 صبح از دبیرستان علامه‌حلی‌تهران