گزارش مراسم عزاداری شهادت امام باقر (ع)

این مراسم در روز یکشنبه 92/7/21 در نمازخانه دبیرستان برگزار گردید