گزارش مرحله دوم داوری پروژه های سی امین سمینار علوم و فنون

جمعه 15 آذرماه 92

 

دومین مرحله داوری پروژه های پژوهشی دانش آموزان پایه دوم جهت ارائه در سی امین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی تهران  در روز جمعه 15/9/92 از ساعت 9 الی 15 با حضور بیش از 200 نفر از اولیا و دانش آموزان مرکز ، برگزار گردید .

در این مرحله داوری که به صورت موازی در هشت گروه پژوهشی دبیرستان برگزار گردید ، دانش آموزان می بایست نتایج فعالیتهای چند ماهه خود را به داوران ارائه داده و به پرسشهای آنان پاسخ می گفتند .

هدف از برگزاری این مرحله از داوری ، بررسی پیشرفت پروژه ها و راهنمایی و اصلاح آنها توسط داورانی غیر از دبیران راهنمای پروژه ها بود و هیچ پروژه ای حذف نخواهد شد .

دانش آموزان پس از شروع فعالیت خود از ابتدای تابستان ، پروژه های خود را در سه ماه گذشته پیگیری نموده و با حضور در برنامه های عصر پروژه و شب مانی که در دو هفته گذشته برگزار گردید ، طرحهای خود را برای دومین مرحله داوری آماده کرده و به دفاع از آنها پرداختند.  

در این مرحله 27 داور از اساتید دانشگاه و مربیان مرکز پروژه های دانش آموزان را داوری کرده و راهنمایی های لازم را به آنها ارائه نمودند.