گزارش نشست ادبی دبیران ادبیات و زبان فارسی مدارس سمپاد شهر تهران

دوشنبه 4 آذر 1392

باسمه تعالی

اولین نشست دبیران حوزه ادبیات،شعر و ادب مدارس سمپاد شهر تهران با موضوع" ادبیات و شعر آیینی و عاشورایی " دوشنبه 4 آذر ماه از ساعت 16 الی 18 در دبیرستان  علامه حلی تهران برگزار گردید.

در این نشست ادبی که با حضور بیش از 30 نفر از دبیران فرهیخته ادبیات مدارس دخترانه و پسرانه سمپاد شهر تهران برگزار گردید، مباحثی پیرامون موضوع ادبیات و شعر آیینی و عاشورایی مطرح شدو همکاران شرکت کننده ، نقطه نظرات خود را در این مورد ارائه نمودند.

همچنین حضار بر لزوم توجه بیشتر به حوزه ادبیات و علوم انسانی در مدارس تاکید کرده و اظهار داشتند این امر با نگاه ویژه به امر فعالیت پژوهشی در این حوزه میسر خواهد بود. همچنین برگزاری برنامه هایی همچون شب شعر عاشورایی را برای تقویت جایگاه ادبیات و همچنین پرورش ذوق و قریحه دانش آموزان لازم دانسته و تاکید کردند که فعالیت در حوزه شعر عاشورایی که برخاسته از درون مایه افراد و فرایندی قلبی است ، با خلوص نیت و به دلیل ارادت به اهل بیت سلام ا... علیها انجام می پذیرد و این پایه مستحکمی برای ادامه دار بودن این گونه فعالیتها در حوزه شعر و ادبیات میان دانش آموزان و علاقمندان است.

در ادامه جلسه مطالبی هم در جهت انتقال تجربیات شیوه های مختلف تدریس ادبیات در مدارس سمپاد مطرح گردید.

در پایان جلسه ، چند تن از دبیران به شعر خوانی پرداخته و ابیاتی از سروده های خویش پیرامون حماسه عاشورا را قرائت کردند که باعث تقویت فضای معنوی جلسه گردید.