گزارش کارسوق سازه های ماکارونی

جمعه 3 آبان ماه 92

بسمه تعالی

گزارش کارسوق سازه های ماکارونی تاریخ 92/8/3

کارسوق سازه های ماکارونی دبیرستان علامه حلی تهران با حضور دانش آموزان و اولیاء راس ساعت8:30 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید درسالن همایشهای شهید بهشتی مرکزدر دو بخش آموزش تئوری و ساخت عملی آغاز گردید.

بخش آموزش تئوری با مبحث مدلسازی و فرایند حل مساله و پیاده سازی آن در فیزیک مکانیک و استاتیک شروع شد و سپس اصول طراحی سازه مطرح شد و با دانش آموزان راجع به طرح های بهتر و علت انتخاب انواع طرح ها در سازه بحث گردید.

این بحث با توضیحات کامل و بصورت کیفی درمورد اعضای فشاری و کششی جلو رفت تا به مبحث اعضای ضعیف و علل شکست سازه منتهی شد.دراین مرحله با استفاده از نرم افزار انواع طرح ها شبیه سازی و بارگذاری شد و اعضای ضعیف و علل شکست آنها در نرم افزار به نمایش درآمده و بررسی گردید.

سپس شرکت کنندگان اصول طراحی را آموخته  و  با طرای و ساخت 2 نمونه سازه زیر آشنا شدند.

1-سازه برج : در این قسمت دانش آموزان با طراحی برجی که بتواند با استفاده از مفاهیم استاتیک متقارن بوده ونیز با حفظ تعادل بالاترین ارتفاع ممکن را داشته باشد آشنا شدند.

2- خرپای مقاومتی : سپس شرکت کنندگان ساخت گونه ای از خرپا که می بایست به نحوی طراحی گردد که درنهایت بتواند وزن فرد سازنده را تحمل کند را آموختند .

سپس سازه ها ی ذکر شده توسط دانش آموزان طراحی گردید.

بخش آموزش تئوری تا ساعت 12 به طول انجامیدو پس از آن دانش آموزان به اقامه نماز و صرف نهار پرداختند.

مرحله ساخت عملی : در این مرحله دانش آموزان می بایست با توجه به آموزش هایی که در مرحله اول فرا گرفته بودند و با استفاده از ابزارها و وسایلی که در اختیار آنها قرار داده شده بود اقدام به ساخت سازه ها یی که خود طراحی کرده بودند نمایند ابتدا دانش آموزان به ساخت برج اقدام کردند  و تا ساعت 15 ساخت برج به پایان رسید برج های آنان جهت داوری آماده شدند و سپس دانش آموزان به ساخت خرپای مقاومتی مشغول گردیدند .

در ساعت 16:30 این مرحله نیز به پایان رسید و سازه ها جهت آزمایش نهایی آماده شدند , در این مرحله تمامی دانش آموزان جهت انجام مسابقه حاضر شدند . مسابقه به این صورت برگزار شد که به انتخاب خود تیم یکی از هم گروهیها بر روی سازه ایستاده و مقاومت سازه در مقابل وزنش سنجیده شد.(حضور اولیاء در این مرحله و کمک به دانش آموزان جالب توجه بود.)

درنهایت دانش آموزانی که توانستند بلندترین برج و مقاوم ترین سازه را بسازن به شرح زیر رتبه بندی شدند:

مقام اول : سید طاها علوی سپهر حاتم پور امین علی باقری

مقام دوم : شایان غفوری سروش مرآتی

مقام سوم : پارسا سلطانخواه علی مظاهری معین حقیقی

کارسوق سازه ساعت 17:30 با برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان پایان یافت