1 روز مانده به بیست و نهمین سمینار علوم و فنون

دبیرستان علامه حلی در تدارک برپایی پر سابقه ترین سمینار دانش آموزی کشور