آزمون دو انتخابی سطح C

توجه داشته باشید که شرکت در این آزمون برای کلیه دانش آموزان سطح C الزامی است و در صورت نگرفتن حد نصاب امتیاز از سطح C حذف خواهند شد.

زمان آزمون: پنجشنبه 9 صبح 20 آذرماه 1393

برای شرکت در آزمون باید به آدرس زیر رفته و پس از ایجاد حساب کاربری به بخش چالش ها وارد شده و سپس در قسمت مسابقات، وارد بخش ثبت نام "چالش انتخابی دو علامه حلی یک تهران (C)" شوید. برای ثبت نام در این چالش در قسمت ثبت نام با کد، در صورتی که کد ملی شما 1234567890 باشد باید عبارت helli1234567890 را وارد کنید.

لینک ورود به بخش چالش: http://www.firststep.ir/chalesh

توصیه میشود پیش از شروع رقابت در "چالش آشنایی با سیستم داوری" شرکت کنید تا خطاهای احتمالی خود را برطرف کنید.

در صورت وجود مشکل، سوال خود را از طریق این فرم ارسال نمایید.

موفق باشید.

گروه آموزشی کامپیوتر