مشاهده
1080
مدال المپیاد کشوری
از سال ۱۳۶۶
207
مدال المپیاد جهانی
از سال ۱۳۶۶
مشاهده
79
رتبه تک رقمی کنکور
از سال ۱۳۶۹
118
رتبه دو رقمی کنکور
از سال ۱۳۹۰
مشاهده
46
رتبه برتر کنگره قرآنی
از سال ۱۳۷۱
مشاهده
57
پروژه برتر خوارزمی
از سال ۱۳۶۹
1500+
پروژه پژوهشی
از سال ۱۳۶۶
عکس روز
چهارشنبه 15 اردیبهشت (ساعت 22:30)
1400/02/15
برای بازدید از پخش زنده برنامه‌های ارائه دانش آموزی به لینکهای زیر طبق برنامه مراجعه نمایید:https://www.helli.ir/portal/seminar37/session1 و https://www.helli.ir/portal/seminar37/session2
1400/02/15
برای بازدید از پخش زنده برنامه‌های وبینارهای پژوهشی به لینک زیر مراجعه نمایید:https://www.helli.ir/portal/seminar37/session1
1400/02/15
استاد برجسته حوزه تعلیم و تربیت خانم دکتر مهری سویزی درگذشت خانم دکتر مهری سویزی، رئیس پیشین سازمان ملّی پرورش استعداد‌های درخشان و دانش پژوهان جوان و استاد تعلیم و تربیت صبح امروز درگذشت.
1399/12/28

دسترسی