مشاهده
1050
مدال المپیاد کشوری
از سال ۱۳۶۶
194
مدال المپیاد جهانی
از سال ۱۳۶۶
مشاهده
77
رتبه تک رقمی کنکور
از سال ۱۳۶۹
135
رتبه دو رقمی کنکور
از سال ۱۳۹۰
مشاهده
46
رتبه برتر کنگره قرآنی
از سال ۱۳۷۱
مشاهده
57
پروژه برتر خوارزمی
از سال ۱۳۶۹
1500+
پروژه پژوهشی
از سال ۱۳۶۶
عکس روز
دوشنبه 5 آبان 1399 (ساعت 9:00)
1399/08/03
گلریزان نخبگان (اول تا 15 آبان 1399)
1399/08/03
در کنکور سراسری 99-98
1399/07/01
رکورد قبولی تاریخ یک مدرسه شکسته شد
1399/07/01
توسط دانش‌آموزان علی صفری و کسری مظاهری
1399/06/30

دسترسی