مشاهده
950
مدال المپیاد کشوری
از سال ۱۳۶۶
181
مدال المپیاد جهانی
از سال ۱۳۶۶
مشاهده
77
رتبه تک رقمی کنکور
از سال ۱۳۶۹
82
رتبه دو رقمی کنکور
از سال ۱۳۹۰
مشاهده
44
رتبه برتر کنگره قرآنی
از سال ۱۳۷۱
مشاهده
56
پروژه برتر خوارزمی
از سال ۱۳۶۹
1500+
پروژه پژوهشی
از سال ۱۳۶۶
عکس روز
کسب 51 مدال کشوری در رشته های مختلف المپیاد کشوری
1397/07/17
گزارش تصویری از برگزاری مراسم سومین کارسوق ملی علوم اعصاب شناختی
1397/07/11
گزارش تصویری برگزاری مسابقات گروهی کامپیوتر
1397/07/10
گزارش تصویری از مراسم استقبال از مدال آوران مسابقات المپیاد جهانی کامپیوتر2018
1397/06/17
گزارش تصویری از مراسم تقدیر ازافتخارآفرینان دبیرستان علامه حلی
1397/06/13
گزارش تصویری ازمراسم استقبال از مبین مرادی مدال آور جهانی المپیاد فیزیک 2018
1397/05/08
نفرات برتر دبیرستان علامه حلی تهران - تیر ماه 1397
1397/04/25