آزمون ورودی رشتة تجربی

نکاتی در مورد آزمون ورودی رشتة تجربی:

آزمون روز یک‌شنبه 21 تیر ماه رأس ساعت 9 صبح برگزار می‌گردد.

اسامی دانش‌آموزانی که شرایط شرکت در آزمون را دارند به زودی در همین صفحه اعلام خواهد شد.

تبصره: با توجه به بررسی‌های انجام شده دانش‌آموزانی که فقط در یک درس کمتر از 10 گرفته باشند هم می‌توانند در این آزمون شرکت  نمایند امّا نمرة آزمون ایشان با ضریب متفاوت محاسبه می‌گردد.

نکته مهم: دانش‌آموزانی که فرم انتخاب رشته را تحویل نداده‌اند، فقطِ فقط تا شنبه 13 تیر ماه مهلت دارند تا فرم‌ خود را به معاونت آموزشی تحویل دهند.

سوالات آزمون به صورت تستی و کوتاه جواب می‌باشد.

سرفصل آزمون برای دانش‌آموزان ورودی تجربی به شرح ذیل می‌باشد.

ریاضی تمامی مطالب تدریس شده در سال اول
فیزیک نورشناسی ( مطالب تدریس شده در ترم دوم سال اول)
شیمی فقط از شیمی2
زیست کُل کتاب درسی، کُل جزوه کلاس و مباحث طرح شده در کلاس، جزوه بیماری‌ها و سایر جزوات تحویل داده شده و تحقیق‌ها