آغاز به کار بیست و نهمین سمینار علوم و فنون

دبیرستان علامه حلی شاهد برپایی پر سابقه ترین سمینار دانش آموزی کشور