اردوی زیارتی مشهد مقدس

آمدم، ای شاه پناهم بده...

دبیرستان علامه حلی تهران در نظر دارد، شهریور ماه اُردوی زیارتیِ مشهد مقدس ویژه دانش‌آموزان پایه دوم و سوم برگزار نماید.

مهلت ثبت نام:  19 مرداد ماه 94  

زمان حرکت: 18 شهریور ماه 94  

زمان برگشت: 21 شهریور ماه 94 

وسیله نقلیه: قطار

هزینه : 315000 (تومان)

=========================================

برای دریافت رضایت‌نامه‌ی اُردو به دفتر مُعاونت تربیتی مراجعه شود.