اسامی دانش‌آموزان کلاس ممتاز (گروه C) اعلام شد

به نام خدا

اسامی دانش‌آموزان کلاس ممتاز یا همان گروه C بر روی برد گروه کامپیوتر در کنار دفتر سایت درج شده است. دانش‌آموزان لازم است که حتماً این لیست و مطالب مربوطه را مشاهده کنند.

با آرزوی موفقیت

گروه آموزشی کامپیوتر