اصلاحیه در تمرین‌های سری سوم کامپیوتر - پایه اول

به نام خدا

در تمرین‌های سری سوم کامپیوتر سؤال 3 سطح B، خروجی صحیح مثال دوم NO است که اشتباهاً YES درج شده بود (فایل سؤالات نیز تصحیح و آپلود مجدد شد)

موفق باشید

گروه آموزشی کامپیوتر