اطلاعیه‌ی مهم در خصوص ارسال تمارین

به نام خدا

لطفاً فقط و فقط فایل‌های cpp (فایل متن برنامه) تمرین خود را zip یا rar کرده و ارسال نمایید! نه فایل‌های exe و سایر فایل‌ها را (به شکل زیر دقت نمایید!):

موفق باشید!

گروه آموزشی کامپیوتر