اطلاعیه مهم مسابقات حلی نت

باسمه تعالی

اطلاعیه مهم

با توجه به تقاضای مکرر تعداد کثیری از دوستان مهلت ثبت نام مسابقات تا ساعت 24 روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه تمدید گردید.

همچنین زمان بندی مرحله مقدماتي مسابقات(online)به صورت زیر اعلام می گردد.تیمهای شرکت کننده هررده سنی می توانند به دلخواه درهر کدام از زمانهای اعلام شده درمسابقات شرکت نمایند.

        -پنجشنبه 18  اردیبهشت ساعت 16 مرحله مقدماتی 1 رده (ب)

       - جمعه 19 اردیبهشت ساعت 9 مرحله مقدماتی 1 رده (الف)

       - دوشنبه 22 اردیبهشت ساعت 17 مرحله مقدماتی 2 رده (الف)

       - سه شنبه 23 اردیبهشت ساعت 9 مرحله مقدماتی 2 رده (ب)

 به روز رسانی: 19:30 دوشنبه 15 /اردیبهشت /93