اطلاعیه مهم پژوهشی

باسمه تعالی

قابل توجه اولیائ گرامی و دانش آموزان پایه اول

پیرو اطلاع رسانی قبلی به دانش آموزان ، بدینوسیله اعلام می گردد جلسه نهایی پژوهشی که همپایه آزمون پایان ترم این درس می باشد در تاریخ 25 خرداد ماه برگزار می گردد.

حضور همه دانش آموزان طبق زمانبدی اعلام شده درفایل پیوست  الزامی است و عدم حضور به منزله غیبت در امتحان منظور می گردد.

نوجه: جهت رعایت مالکیت معنوی پروژه ها در فهرست مذکور از اعلام اسامی پروژه ها خودداری گردیده است .

 

ضمیمهاندازه
PDF icon زمانبندی مراجعه دانش آموزان.pdf83.87 کیلوبایت