اطلاعیه2- تعیین سطح ورودی های جدید

با یاد او و برای او

برنامه آزمون های تعیین سطح ورودی های جدید «قبول شده در آزمون استعدادهای درخشان» و «دانش آموزانی که در آزمون تعیین سطح 2تیر تا 4تیر غیبت داشته اند» به شرح ذیل میباشد:


·        روزهای برگزاری آزمون ها یکشنبه15تیر، دوشنبه 16تیر، سه شنبه 17تیر و چهارشنبه18تیر از ساعت 7:45 صبح می باشد.

·        زمان حضور دانش آموزان در روزهای برگزاری آزمون ها حداکثر تا ساعت 12:30 میباشد.

·        دانش آموزان وسایل مورد نیاز جهت آزمون، مانند وسایل نوشتاری (مداد، پاک­کن، خودکار، ...)، ماشین حساب ساده، خط کش و ... به همراه داشته باشند.

·        آمد و رفت دانش آموزان در این روزها بر عهده ی اولیای محترم می باشد.