اولین سمینار فیزیک حلی در سال 92

پوستر اولین سمینار فیزیک حلی

اولین سمینار فیزیک حلی در سال 92 با عنوان در آمدی بر مدل استاندارد و نظریه ریسمان در تاریخ یکشنبه 15 اردیبهشت در آمفی تئاتر دبیرستان برگزار گردید.

در این سمینار که توسط آقای امین فرجی آستانه دانشجوی مقطع دکتری فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه صنعتی شریف ارائه گردید، مروری بر انقلاب های مهم در فیزیک معاصردر اوایل قرن بیستم رخ دادند انجام گرفت . مباحثی همچون نسبیت خاص ، نسبیت عام و فیزیک کوانتومی مطرح گردید و توصیفی از درک امروزین ما از دنیای پیرامون در بنیادی ترین سطح ، یعنی حوزه ذرات بنیادی ارائه گردید.همچنین بررسی کوتاهی پیرامون نظریه ریسمان مطرح گردید.

 

گروه پژوهشی فیزیک