بازدید از پژوهشگاه رویان

پایه دوم تجربی: دانش آموزان دقت کنند شرکت در این برنامه اجباری میباشد و باید فرم رضایت نامه خود را فردا دوشنبه 24 آذر به ناظم پایه تحویل نمایند.

 

ضمیمهاندازه
PDF icon form.pdf118.82 کیلوبایت