برنامه دیدار اولیا با دبیران

تغییر برنامه: زمان حضور جناب آقای ملکی دبیر هندسه پایه دوم از روز شنبه 7 آذر به دوشنبه 9 آذر تغییر پیدا کرد.

===========================================================================

احتراماً بدینوسیله به اطلاع اولیای محترم میرساند که برنامه دیدار با مسئولین دبیرستان و دبیران آموزشی پایه‌ دوم  و سوم در روزهای...

شنبه 7 آذر، یکشنبه 8 آذر و دوشنبه 9 آذر  از ساعت 15 تا 17  برگزار می‌گردد.

دعوت‌نامه این برنامه روز چهارشنبه 4 آذر  به دانش آموزان تحویل داده شد.

ضمناً جدول حضور در فایل های ضمیمه قابل مشاهده است.