برنامه دیدار اولیا با دبیران

احتراماً بدینوسیله به اطلاع اولیای محترم میرساند که برنامه دیدار با مسئولین دبیرستان و دبیران آموزشی پایه‌ دهم و سوم در روزهای:

یکشنبه 21 آذر، دوشنبه 22 آذر و سه شنبه 23 آذر  از ساعت 15 تا 17  برگزار می‌گردد.

دعوت‌نامه این برنامه روز سه شنبه 16 آذر  به دانش آموزان تحویل داده شد.

ضمناً جدول حضوردبیران در فایل های ضمیمه قابل مشاهده است.

===============================================

تغییر برنامه: زمان حضور جناب آقای ملکی دبیر هندسه پایه دهم از روز یکشنبه 21 آذر به  روزِ سه شنبه 23 آذر و جناب آقای خسروی دبیر ادبیات فارسی(10/3، 10/4، 10/5، 10/6) از روز سه شنبه به روز یکشنبه تغییر پیدا کرد.